უძრავი ქონება და პროექტირება დუშეთში

დუშეთის მუნიციპალიტეტში გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

• მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება;
• მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენისათვის (გაპი) საჭირო დოკუმენტაცის მომზადება (მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად);
არქიტექტურული პროექტის მომზადება (მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად);
• განაშენიანების კვლევა 50 და 300 მეტრის რადიუსში;
• ტოპოგრაფია;
• გეოლოგია;
• კონსტრუქცია;
• მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
• აეროგადაღება დრონით;
• უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა;

მდებარეობა:
ქალაქი დუშეთი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი

ტელეფონი:
595 156 179