ნებართვის გაცემა თავისუფალ ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ და ტურისტულ ზონებში

თავისუფალ ეკონომიკურ, ინდუსტრიულ და ტურისტულ ზონებში მშენებლობის ნებართვის გაცემისას

გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათები და

მოთხოვნები.

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

აზომვა და პროექტი დუშეთში