გაპის საბუთები და არქიტექტურული პროექტი ბაზალეთში

აზომვა და პროექტი დუშეთში

ბაზალეთში გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება (მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად);
• მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენისათვის (გაპი) საჭირო დოკუმენტაცის მომზადება (მუნიციპალიტეტის მერიაში წარსადგენად);
• მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება;
• მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
• მიწის ნაკვეთის დაკვალვა (საზღვრების დადგენა);
• განაშენიანების კვლევა 50 და 300 მეტრის რადიუსში;
• ტოპოგრაფია;
• გეოლოგია;
• კონსტრუქცია;
• მშენებლობის ორგანიზების პროექტი;
• აეროგადაღება დრონით;
• უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა;

პროექტირება

 • არქიტექტურული პროექტის მომზადება
 • ტოპოგრაფია
 • გეოლოგია
 • კონსტრუქცია
 • მშენებლობის ორგანიზების პროექტი

აზომვა

 • ნაკვეთის აზომვითი ნახაზები
 • შიდა აზომვითი ნახაზები
 • დაკვალვა – საზღვრების დადგენა
 • წითელი ხაზების დადგენა
 • მიწის და შენობის გამიჯვნა / გაერთიანება

მომსახურება

 • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა
 • არქიტექტურული პროექტის შეთანხმება
 • მშენებლობის ნებართვის მიღება
 • დემონტაჟის ნებართვის მიღება
 • უნებართვოდ ან და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწილების ლეგალიზება
 • 60 კვადრატულამდე არქიტექტურული ობიექტის მშენებლობის ნებართვის მიღება

მდებარეობა: ბაზალეთი

გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სერვისებს:

არქიტექტურული პროექტის მომზადება
მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება
მიწის ნაკვეთის აზომვითი ნახაზის მომზადება; მიწის ნაკვეთის გამიჯვნა / გაერთიანება;
შენობის ენერგოეფექტურობა; • ტოპოგრაფია; • გეოლოგია; • კონსტრუქცია;